Coronavirus - gebouwen en facilitaire dienstverlening

De UU in de 1,5 meter-samenleving

In de UU-gebouwen gelden basisregels en algemene UU-regels in het kader van het coronavirus en de 1,5 meter-samenleving. 

Het dragen van een mondkapje

Draag een mondkapje als je je verplaatst in de universiteitsgebouwen. Bijvoorbeeld in de gangen, bij het binnengaan en verlaten van lokalen, bij de liften, in kantines en in wachtrijen. Als je op de plaats van bestemming bent, kun je het mondkapje afzetten. In ruimtes als onderwijsruimten, collegezalen, studieplekken en kantoorruimtes kun je goed anderhalve meter afstand houden, want deze ruimtes zijn volgens de veiligheidsprotocollen ingericht. Natuurlijk staat het iedereen vrij om ook daar een mondkapje te dragen. Heb er begrip voor als iemand daarvoor kiest. Als het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming (bijvoorbeeld bij sommige practica), dan draag je ook daar een mondkapje. Lees de instructies over hoe je een mondkapje gebruikt.

Coronamaatregelen zichbaar in gebouwen en op campussen

In haar gebouwen maakt de UU met diverse middelen zichtbaar welke coronamaatregelen zij neemt. Zo wordt iedereen bijvoorbeeld herinnerd aan 1,5 meter afstand houden, wordt het eenrichtingsverkeer duidelijk gemaakt, zijn er tips over het wassen van je handen en zie je hoe je de lift gebruikt. Op een beperkt aantal plekken in de buitenruimte staan borden over 1,5 meter afstand houden. De universitaire buitenruimte wordt gelijk gesteld aan de openbare ruimte. 

De UU in de 1,5 meter-samenleving