Congressen & bijeenkomsten

Hieronder lees je welke maatregelen gelden voor verschillende soorten evenementen en bijeenkomsten. Altijd geldt:

  • Check welke regels gelden in de UU-gebouwen.

  • Doe de coronacheck voor je naar locatie komt.

  • Controleer of je een coronatoegangsbewijs nodig hebt.

  • Onderwijs en onderzoek krijgen voorrang bij het verdelen van de ruimten.

Mondkapje en anderhalve meter afstand

De overheid vraagt van ons om mondkapjes te dragen in onderwijsgebouwen. Wij vragen jullie om dit ter harte te nemen. Draag in elk geval een mondkapje als je je verplaatst in een universitair gebouw of als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Op deze pagina vind je meer informatie over het gebruik van het mondkapje

Catering

Catering kan besteld worden via Eurest.

Voor horeca op de universiteit geldt dat in besloten eet- en drinkgelegenheden, zoals kantines voor studenten en personeel, geen coronatoegangsbewijs nodig is.