15 mei 2018

Utrechtse onderzoekers ontrafelen infectiestrategie nieuw coronavirus

Wetenschappers van de faculteit Diergeneeskunde ontdekten de infectiestrategie van een recent ontdekt virus. Bij jonge biggen veroorzaakt dit virus ernstige diarree. Ook ontdekten de wetenschappers een mogelijk mechanisme van het virus om andere diersoorten te infecteren. 

Het recent ontdekte virus is het porcine deltacoronavirus. Het virus komt voor bij varkens, zeer verwante virussen zijn ook gevonden bij andere dieren. Coronavirussen kunnen milde tot ernstige infecties veroorzaken aan de luchtwegen of het maag-darmkanaal van dieren of mensen. Sommige coronavirussen kunnen zelfs van dieren naar mensen overspringen. De dodelijke MERS- en SARS-virussen zijn daar bekende voorbeelden van.

Het SARS- en MERS-virus hebben laten zien dat de impact van coronavirussen groot kan zijn op de volksgezondheid. Er is meer onderzoek nodig naar coronavirussen, en hun overdracht van dieren op mensen.
Departement Infectieziekten en Immunologie - Virologie

Binnendringen

Hoe makkelijk een coronavirus van dieren naar mensen overgaat, is afhankelijk van hun vermogen om een receptoreiwit aan de nieuwe gastheercel te binden. Berend-Jan Bosch, viroloog bij de faculteit Diergeneeskunde: “Wij ontdekten dat het virus het eiwit aminopeptidase N (APN) op het oppervlak van de gastheercel bindt. Zo kan het virus vervolgens de gastheercel binnendringen.”

Mechanisme voor infectie 

De onderzoekers achterhaalden dat het nieuwe porcine coronavirus cellen van veel verschillende dieren kan infecteren. Bosch en zijn team laten zien hoe het virus daartoe in staat is: “Het virus komt voor bij varkens, maar blijkt ook te kunnen binden aan het APN-eiwit van andere zoogdieren, waaronder de mens, en van vogels. Ons onderzoek geeft inzicht in een mogelijk mechanisme van de virussen om een nieuwe gastheer binnen te dringen.”

Samenwerking

Bosch: “Het SARS- en MERS-virus hebben laten zien dat de impact van coronavirussen groot kan zijn op de volksgezondheid. Er is meer onderzoek nodig naar de aanwezigheid van coronavirussen bij dieren, en hun overdracht van dieren op mensen.” De Utrechtse onderzoekers werkten voor dit onderzoek samen met Amerikaanse virologen. Het artikel is vandaag gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences .