“Zoek in gesprek over vlieggedrag naar gedeelde waarden in plaats van conflict”

Sociale Vraagstukken

Luchtvervuiling door vliegtuigen © iStockphoto.com/SeppFriedhuber
© iStockphoto.com/SeppFriedhuber

Het vliegtuig is de afgelopen jaren van ‘gewoon’ een vervoersmiddel, een morele kwestie geworden. Vliegen staat inmiddels symbool voor het leven op grote voet en voor het verkiezen van je eigen plezier boven het welzijn van anderen. De keuze om te vliegen is een identiteitskwestie geworden. Dat maakt het bespreken ervan ingewikkeld. Over hoe je dat toch op een goede manier kunt doen, schreven filosoof Naomi van Steenbergen en sociaal psycholoog Félice van Nunspeet een opiniestuk voor het online tijdschrift Sociale Vraagstukken.

Bespreek een morele kwestie als vliegen zorgvuldig

Van Steenbergen en Van Nunspeet betogen in het stuk te zoeken naar waar je het wel over eens kunt worden: “In tegenstelling tot het bespreken van conflicterende waarden, kunnen we beter eerst zoeken naar ‘common ground’: de meer abstracte opvattingen en morele idealen waarbij we het eens kunnen worden over wat het beste zou zijn voor iedereen.”

“Het is cruciaal om zulke gesprekken op de juiste manier aan te pakken. Praten zonder onze gesprekspartners aan te vallen of tegen de haren in te strijken, hoe oneens we het ook met hun keuzes mogen zijn. Dit kan door in plaats van kritiek te geven op gedane zaken, samen na te denken over wat er (vanaf) nu mogelijk is en een ideaal toekomstperspectief te schetsen.”