21 oktober 2019

Welke lessen kunnen we trekken uit burgerparticipatie?

© iStockphoto.com

Op 14 oktober sprak prof. dr. Tine De Moor (Economische en Sociale Geschiedenis) in Kader Magazine over de werking en evolutie van collectieve actie. 

In Nederland deden burgercollectieven al vroeg hun intrede, meent De Moor: "De privatisering van de zorg is er al jaren bezig. Als de markt in bepaalde dunbevolkte regio’s geen opportuniteiten ziet, onderneemt de lokale bevolking actie, onder meer om kinderopvang te organiseren."

Prof. dr. Tine De Moor. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Tine De Moor. Foto: Ed van Rijswijk

Solidariteitsmechanisme

"Een collectief is niet altijd een hoeraverhaal, en ook sociale solidariteit is niet altijd vanzelfsprekend", aldus De Moor. Zij verwijst naar de vakbonden die voortkwamen uit solidariteit en stelt dat we ook "in ons denken over belastingen, een indirecte vorm van solidariteit" bijvoorbeeld niet meer zo goed in staat zijn "om het solidariteitsmechanisme te zien."