17 december 2018

Follow the Money

Wat is nu eigenlijk het probleem met die megastallen?

Door mediacampagnes van dierenwelzijnsorganisaties is bij het brede publiek het beeld ontstaan dat grootschalige veehouderij slecht is voor dierenwelzijn. Dat is echter te kort door de bocht. Op grotere bedrijven wordt niet per se slechter voor dieren gezorgd. En zolang consumenten niet meer voor hun vlees willen betalen, is verdere schaalvergroting in de veehouderij onvermijdelijk, betoogt Herman Lelieveldt.

Ik kan het mis hebben, maar volgens mij is het geen toeval dat dierenwelzijnsorganisaties juist in de aanloop naar de feestdagen nog eens een tandje bijzetten in hun media-campagnes. Vorige week startte Wakker Dier een radiocampagne waarin ze aandacht vroeg voor het lot van Barbarie-eenden, die met ‘duizenden op elkaar gepropt in een potdichte schuur met roostervloeren’ in Frankrijk gefokt worden

Een week eerder postte de actiegroep Animal rights.NL filmpjes van undercoveroperaties bij twee Nederlandse varkenshouderijen. Niet alleen de beelden zelf maar ook de reactie van de NVWA daarop riepen een hoop verontwaardiging op. De NVWA probeerde in een draadje van maar liefst zeven tweets een passende reactie te geven, maar al bij de tweede tweet ging het mis: ‘Het is onaangenaam om de varkens in het filmpje te zien en horen gillen. Ook het zien van zieke en dode dieren laat een mens niet onberoerd, zeker als je minder bekend bent met de varkenshouderij in Nederland,’ aldus de NVWA.

(...)

Hoogleraar diergedrag Saskia Arndt vertelde tijdens het debat dat hier nog veel meer onderzoek naar gedaan moet worden. Bij dat onderzoek moet het er uiteindelijk om gaan het welzijn van dieren zo objectief mogelijk vast te stellen en moeten we er open voor staan dat de uitkomsten daarvan laten zien dat small niet altijd beautiful is. In de tussentijd moeten zowel consumenten als supermarkten eens goed in de spiegel kijken en zich realiseren dat veehouders pas echt grote stappen kunnen zetten als we een stuk meer voor hun producten gaan betalen.

Het volledige artikel is verschenen op Follow the money op 17 december 2018.