22 november 2019

Waarom verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen?

© iStockphoto.com

Melissa Vink MSc (Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie) sprak op 20 november over de loonkloof bij het programma Na Het Nieuws van de NPO. Vandaag de dag verdienen vrouwen over het algemeen nog steeds minder dan mannen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt niet kleiner, maar juist steeds groter. Hoe kan dat?

Dit komt onder andere door conservatieve opvattingen over de rol van de man en de vrouw, meent Vink. We hebben traditionele verwachten van hoe mannen en vrouwen zich gedragen op de werkvloer. Daar komt bij dat we verwachtingen hebben van de ideale werknemer. Dit is iemand die ambitieus, innovatief en veel beschikbaar is. Deze eigenschappen worden, al dan niet onbewust, vaker toegewezen aan mannen dan aan vrouwen. In Nederland wordt vaak vastgehouden aan ouderwetse rolpatronen, normen en waarden.

Kinderopvang

Vrouwen hebben dus direct al een achterstand. Deze achterstand wordt vaak groter op het moment dat stellen hun eerste kind verwachten. Vrouwen gaan dan met zwangerschapsverlof en gaan vervolgens vaak minder werken. Een van de redenen die Vink hier als verklaring voor geeft zijn de hoge kosten van de kinderopvang.