Voor een revolutie moet je niet bij de jongeren zijn

Jongeren in opstand © iStockphoto.com

Premier Rutte riep de jeugd op tot revolutie. Prof. dr. Annelien de Dijn (Politieke Geschiedenis) kijkt in de NRC naar de Franse Revolutie, en stelt dat een opstand vaak niet door jongeren wordt gedragen. 

"Het is niet zo gek dat de Franse Revolutie niet gedragen werd door twintigers", zegt De Dijn. "De opstand begon in de Staten Generaal die de koning gedwongen bij elkaar geroepen had. Daar spraken mensen die waren afgevaardigd door hun stand. Het is logisch dat er namens de Derde Stand, de burgerij, oudere mannen zaten die hun strepen al hadden verdiend, bijvoorbeeld als jurist." 

Volwassen mannen 

"Het is sowieso goed om te beseffen dat de revoluties van de achttiende en begin negentiende eeuw niet gingen om het afdwingen van de democratie zoals wij die nu kennen", meent De Dijn. "Het ging om stemrecht voor volwassen mannen, van een zekere klasse. Voor vrouwen, arme blanken en slaven golden de nieuwe rechten niet."