Van wie is de kerk?

Oude Kerk in Amsterdam © iStockphoto.com
Oude Kerk in Amsterdam © iStockphoto.com

Promovenda Elza Kuyk (Religiewetenschap) is geïnterviewd voor De Groene Amsterdammer over het functioneren van meervoudig gebruikte kerkgebouwen. Het gaat om kerken die van eigenaar moeten wisselen, vaak genoodzaakt door hoge kosten voor restauratie van het gebouw. Een voorbeeld van zo'n kerk is de Oude Kerk in Amsterdam. Hier worden naast diensten ook kunsttentoonstellingen gehouden.

Elza Kuyk
Elza Kuyk

"Het is interessant om te zien hoe gemeenschappen die deze kerkgebouwen blijven gebruiken, ermee omgaan dat ze niet langer in de positie verkeren dat ze alle zeggenschap hebben", stelt Kuyk.

Verdeling van ruimte en tijd 

"Er moet onderhandeld worden en vaak met veel partijen. Het gaat er in deze kerken om hoe gebruikers omgaan met elkaars aanwezigheid, wat meestal neerkomt op een verdeling van ruimte en tijd. Het streven is dat men elkaar de ruimte gunt."