19 september 2019

UU-onderzoek naar radicaliseringsaanpak Arnhem in de media

© iStockphoto.com

In opdracht van de burgemeester van Arnhem heeft een interdisciplinair team van onderzoekers, verbonden aan de HUB Security in Open Societies, de aanpak van radicalisering in Arnhem onderzocht. Verschillende media hebben gereageerd op het rapport dat begin deze maand verscheen.

conclusies onderzoek

De conclusie van het onderzoek is dat Arnhem een krachtige basis heeft neergezet. Er is een hechte samenwerking tussen sleutelpartners als gemeente, wijkteams en politie. Hierdoor kan vroegtijdig ingegrepen worden bij radicalisering. Arnhem moet wel verder blijven bouwen. Voorbij aandacht voor specifieke gevallen is er ook een aanpak van sociale spanningen nodig. Er moet een manier gevonden worden om de scholen beter te betrekken.

optimale bescherming stad

Op Omroep Gelderland verscheen 5 september een artikel dat de belangrijkste punten van het onderzoek samenvat. Zo wordt vermeld dat de aanpak van geradicaliseerde individuen doelgericht en effectief is, maar dat er op het gebied van preventie nog een hoop kan gebeuren. Met name in het onderwijs is er te weinig aandacht voor radicalisering. Omroep Gelderland schrijft daarnaast dat de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, blij is met de aanbevelingen: "We blijven in onze aanpak leren, want wij willen onze stad optimaal beschermen". 

onderwijs

Ook Binnenlands Bestuur schreef over de uitkomsten van het onderzoek. De nieuwssite benadrukt eveneens de verbeterpunten die weggelegd zijn voor het onderwijs, dat niet structureel betrokken is bij het contact met specifieke docenten over specifieke casussen.