8 juli 2019

Uğur Üngör in De Volkskrant over het Syria Oral History Project

© iStockphoto.com/bwb-studio

Op 28 juni verscheen een interview met dr. Uğur Üngör (Politieke Geschiedenis) in De Volkskrant. Üngör vertelt over de verhalen van Syriërs en hun beweegredenen in het burgerconflict. 

Dr. Ugur Ümit Üngör. Foto Jussi Puikkonen/KNAW
Dr. Uğur Üngör

In het kader van het Syria Oral History Project verzamelt Uğur Üngör samen met collega's ooggetuigeverslagen en verhalen van Syriërs die het conflict in Syrië van dichtbij hebben meegemaakt. Die gesprekken leiden tot belangrije inzichten in de dynamiek van het conflict en de verschillende rollen van burgers daarin: "Een van de dingen die mijn collega’s en ik hebben begrepen, is dat geheime diensten van president Assad, de mukhabarat, bewust hebben aangestuurd op escalatie van het conflict", aldus Üngör in De Volkskrant.

wraak

Ook hebben Üngör en collega's meer inzicht gekregen in wíe precies de wapens oppakken en waarom dat gebeurt. Toen vreedzame activitisten in 2011 op een gewelddadige manier werden vermoord zijn sympathisanten en familieleden zich gaan mobiliseren om wraak te nemen omdat het niet mogelijk leek met het regime te praten.

veranderende identiteiten

De derde conclusie die Üngör uit de verslagen trekt is dat "de oorlog de oorspronkelijke identiteiten van de Syriërs fundamenteel heeft veranderd. De meeste mensen die nu vechten met de islamitische rebellen, waren voor de oorlog nauwelijks gelovig. Ze zijn het geworden omdat ze elke dag de dood in de ogen keken".