15 februari 2019

Trineke Palm over de voor- en nadelen van een Europees leger

© iStockphoto.com

Op 2 februari schreef dr. Trineke Palm (Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen) in Trouw over de noodzaak en risico’s van een Europees leger.

"Eindelijk wordt er weer gesproken over een Europees leger", begint Palm haar artikel. In de jaren vijftig waren er ook al plannen voor een Europese defensiemacht, maar deze sneuvelden. Ook nu is het nog niet zeker hoe een dergelijk leger er uit zou moeten zien. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel hebben hier beiden andere ideeën over. "De concrete invulling is nog niet in beton gegoten", stelt Palm.

De rol van Nederland

Tijdens de onderhandelingen over het Europese leger in de jaren vijftig had Nederland een verwaarloosbare rol. "Door nu een proactieve opstelling te kiezen kan Nederland een bijdrage leveren aan de versterking van een Europese veiligheidsstructuur die is toegerust op de complexe uitdagingen waar de EU mee wordt geconfronteerd", concludeert Palm.

Dr. Trineke Palm
Dr. Trineke Palm

Trineke Palm

Trineke Palm is politicoloog en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.