Tim Goudriaan: "Wie nu aan een studie begint, kan het eigenlijk niet interessanter treffen"

Online studeren © iStockphoto.com/jacoblund
Online studeren © iStockphoto.com/jacoblund

Tim Goudriaan (University College Utrecht) stelt in een opiniestuk in De Volkskrant dat het helemaal niet zo'n gekke tijd is om een nieuwe studie te starten. 

Zijn optimisme komt voort uit een brede opvatting van wat een universiteit is: "Universiteiten werden vroeger aangeduid als studium generale (plaats van instructie en vorming) waar het universitas (gemeenschap van studenten of professoren) samenkwam. De meeste universiteiten van tegenwoordig lijken in veel opzichten op deze oude universiteiten: het zijn stenen studia met fysiek aanwezige universitas, die academische diploma’s en graden uitreiken." 

Nieuw tijdperk 

"De explosieve groei van online onderwijs zou zomaar eens een blijvende en (online) brug kunnen slaan tussen de (online) studia generale en de universitas. Als universiteiten hierop inzetten, kunnen zij aan de wieg staan van dit nieuwe tijdperk en de revoluties die daarbij horen. En studenten hebben ondanks – en soms dankzij – de horten en stoten van de overgang naar online onderwijs dit jaar, unieke en veelvuldige kansen om hun digitale geletterdheid zover aan te scherpen dat zij voorop kunnen lopen in de hybride toekomst van 2021 en verder."