2 augustus 2019

"Tegenover macht staat verantwoordelijkheid"

Offshore olieraffinaderij © iStockphoto.com
Offshore olieraffinaderij © iStockphoto.com

Prof. dr. Rutger Claassen (Filosofie) en advocaat Jan-Koen Sluijs schreven op 24 juli in de NRC over de plichten van private ondernemingen. 

"In onze visie zijn bedrijven, private ondernemingen, hoe vreemd dit wellicht ook klinkt, zelf publieke actoren geworden. En dit betekent dat zij een zorgplicht hebben voor het publiek belang. Net als bij overheden moeten we die plicht bij bedrijven met de maatstaf van de mensenrechten beoordelen", stellen Claassen en Sluijs.

Dr. Rutger Claassen. Foto: Ed van Rijswijk
Dr. Rutger Claassen. Foto: Ed van Rijswijk

Klimaat 

Neem nou het klimaat. "Het handelen van olie- en gasmaatschappijen heeft vanzelfsprekend direct effect op het milieu, maar ook overproductie van andere ondernemingen leidt tot schade aan het milieu", menen Claassen en Sluijs. "Door de toenemende invloed die private ondernemingen hebben op publieke belangen, wordt de bescherming ervan door de overheid steeds problematischer."

Publieke belangen 

"Het is een open vraag of alleen de overheid vandaag de dag verantwoordelijk moet zijn voor het beschermen van het algemeen belang", stellen Claassen en Sluijs. "Wij menen van niet: ook ondernemingen hebben een zorgplicht om publieke belangen te beschermen. Omdat hun handelen gevolgen heeft voor die belangen."