1 april 2019

Tijdschrift voor Diergeneeskunde

Reactie VMDC

Er worden twee belangrijke problemen gesignaleerd, ten eerste de vergelijk­baarheid van uitslagen van verschillende laboratoria en ten tweede het rapporteren door één van de laboratoria van middelen die niet veterinair geregistreerd zijn voor de Indicatie. Nat als de variatie In diagno­sestelling door dierenartsen, bestaat deze variatie ook bij bacteriologisch onderzoek. Om deze variatie te verkleinen wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens richtlijnen.

Dit artikel is tot stand gekomen door Els Broens, Marloes van Dijk, Marleen Kannekens-Jager en Jaap Wagenaar.

Het volledige artikel is verschenen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde in april 2019.