Pleidooi voor een Nederlandse Emancipatie Autoriteit

© iStockphoto.com/VLIET

Onlangs erkende premier Rutte, na de wereldwijde protesten naar aanleiding van de moord op George Floyd, dat ook Nederland worstelt met institutioneel racisme. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid om dat op te lossen bij de individuele burger: de overheid zou niet meer kunnen doen. Prof. dr. Rosemarie Buikema (Genderstudies), prof. dr. Belle Derks (Sociale, Gezondheids- & Organisatiepsychologie) en prof. mr. Linda Senden (Internationaal en Europees Recht) stelden een alternatief voor in de Volkskrant.

Economisch voordeel

"Het cruciale probleem is niet de afwezigheid van wetgeving maar het effectieve toezicht op en handhaving van die wettelijke normen," schrijven Buikema, Derks en Senden. "Veel marktpartijen en instanties hebben een duwtje nodig om discriminatie actief te bestrijden, omdat investeren in radicale gelijkheid niet direct een (economisch) voordeel voor ze oplevert." Het huidige systeem gaat er teveel vanuit dat mensen zelf actie ondernemen, terwijl uit onderzoek blijkt dat dat vaak niet gebeurt.

NEMA

De drie schrijvers pleiten voor de oprichting van een Nederlandse Emancipatie Autoriteit (NEMA), "één heel duidelijk loket dat specifiek verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving met het oog op de bestrijding van allerlei vormen van discriminatie en het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen". Daarmee neemt niet alleen de regering verantwoordelijkheid voor het probleem, maar is het ook voor burgers duidelijk waar ze aan kunnen kloppen als ze discriminatie ervaren.