16 april 2019

Onderzoek naar vaders en verlofregelingen krijgt veel media aandacht

Vader met baby

Sinds haar promotie is het onderzoek van socioloog Leonie van Breeschoten naar ouders en verlofregelingen volop in het nieuws. Haar proefschrift Combining a career and childcare. The use and usefulness of work-family policies in European Organization maakt in de maatschappij één en ander los.

Professor Tanja van der Lippe was de promotor en is één van de spilfiguren in de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht. "Dit onderzoek past daar heel mooi in”, aldus van der Lippe.

Leonie van Breeschoten onderzocht waarom mensen - en met name mannen -  maar in beperkte mate gebruik maken van de verlofregelingen die er in Europa zijn, zoals ouderschapsverlof, en vaderschapsverlof. Ze onderzocht hoe dit komt: wanneer gebruiken mensen werk-familiebeleid waar ze recht op hebben en wat is de rol van organisaties daarin? Eén van haar conclusies is dat bedrijfscultuur een belangrijke rol speelt.

Hieronder een greep uit de media aandacht voor het onderzoek:

NPO Radio 1

Werk-familiebeleid op het werk kan vaak beter
Interview met Leonie van Breeschoten.

Waarom jonge vaders nog altijd weinig verlof opnemen
Jort Kelder interviewt Leonie van Breeschoten in zijn programma Dr. Kelder en Co.

Metro

Bedrijfscultuur speelt bij man grote rol bij verlof
Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, uitkomsten van het promotieonderzoek en ervaringen van een vader komen aan bod.

De Volkskrant

Het voorbeeld van de baas bepaalt hoeveel verlofdagen vaders opnemen
Interview met Leonie van Breeschoten.

De Morgen (Belgische krant)

Neemt de baas geen vaderschapsverlof, dan de papa ook niet
Naast Leonie van Breeschoten komen drie Vlaamse mannen aan het woord die hun ervaringen delen over vaderschap, verlof en deeltijd werken. De ervaringen liggen in lijn met het onderzoek. “Jij koos ervoor om vier vijfde te gaan werken” (vier dagen, red.) kreeg een vader te horen toen een resultaat niet werd gehaald. En dat in een sector waar deeltijd voor mannen best gebruikelijk was.

Het Algemeen Dagblad

Onderzoek: mannen nemen eerder verlof op als de manager dat ook doet
Interview met Leonie van Breeschoten

Het Financieele Dagblad

Werkende vaders

In een column over diversiteitsbeleid haalt Maartje Laterveer het promotieonderzoek aan.  Slechts een op de tien mannelijke werknemers maakt gebruik van de verlofregelingen die er tegenwoordig zijn. “Nederland is wat dit betreft lang niet zo progressief als we plegen te denken.” schrijft Laterveer. En op persoonlijke noot:  “Als je een echte vent bent, heb dan gewoon lak aan wat je collega’s vinden.

Nu.nl

Onderzoek: Mannen met veel vrouwelijke collega's nemen eerder verlof op
Achtergrondartikel met citaten van Leonie van Breeschoten. Nu.nl beschijft ook de conclusie dat mannen minder ouderschapsverlof als hun manager het ze gemakkelijker maakt om werk en gezin te combineren. Dit komt waarschijnlijk doordat ze dan gebruik kunnen maken van informele oplossingen, zoals thuiswerken, of wat eerder stoppen of later beginnen als dat nodig is.
 

Leonie van Breeschoten

Over de onderzoeker

Leonie van Breeschoten is socioloog met expertise op het gebied van gender, arbeid en zorg, sociale ongelijkheid, en mensenrechtenschendingen. Ze promoveerde op 12 april aan de Universiteit Utrecht.

Toekomst van werk

De Future of Work hub maakt onderdeel uit van het strategisch thema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht. De hub heeft als doel om nieuwe empirische en theoretische inzichten te ontwikkelen op het gebied van werk-gerelateerde maatschappelijke uitdagingen. Het is een is een platform waar wetenschappers uit verschillende vakgebieden, samen met maatschappelijke partners aan vraagstukken werken.