Nieuwe verhalen maken de academische wereld inclusiever

Hoogleraren op het Domplein

Wat zijn de komende jaren de grootste uitdagingen en wensen voor vrouwenemancipatie? Prof. dr. Rosemarie Buikema (Gender and Diversity Hub) geeft voor Internationale Vrouwendag (8 maart) bij de Annie Romein-Verschoorlezing van de Universiteit Leiden antwoord op deze vraag.

"Nederland bungelt consequent onderaan de lijstjes met betrekking tot gendergelijkheid."

Eén op de vier hoogleraren vrouw

“In 1936 promoveerde de toen 41-jarige Annie Romein-Verschoor op een proefschrift getiteld Vrouwenspiegel,” vertelt Buikema. Dit werk is volgens haar het eerste voorbeeld van het feit dat wanneer de wetenschap zich opent voor vrouwen, nieuwe onderzoeksthema’s worden aangesneden en er nieuwe kennis ontwikkeld kan worden. Hoewel er sinds de promotie van Romein-Verschoor het een en ander is veranderd, is het nog veel te vroeg om te denken dat het nu wel goed zal komen met de inclusiviteit in de academische wereld. Nog steeds is slechts één op de vier hoogleraren vrouw. “Nederland bungelt daarmee ook consequent onderaan de lijstjes met betrekking tot gendergelijkheid.”

Andere verhalen vertellen

Portret Rosemarie Buikema
Prof. dr. Rosemarie Buikema. Foto: Donna van Rosmalen

Om verandering op het gebied van inclusie teweeg te brengen, is het belangrijk om het collectieve voorstellingsvermogen van de samenleving te verdiepen en verbreden. “Structurele verandering wordt niet alleen bewerkstelligd door andere levens te leiden, maar ook door andere verhalen over die levens te vertellen,” aldus Buikema. Een voorbeeld van nieuwe verhalen zijn de in 2012 vervaardigde portretten van vrouwelijke hoogleraren voor de Senaatzaal van de Universiteit Utrecht. “Met de aanwezigheid van de drie vrouwelijke voorgangers is de gelegenheid geschapen om hedendaagse en toekomstige vrouwelijke wetenschappers te gaan zien als onderdeel van een traditie.”

Meer informatie
Kijk hier de lezing terug