Nieuwe regelgeving tegen online vrouwenhaat

Online vrouwenhaat © iStockphoto.com/Tero Vesalainen
© iStockphoto.com/Tero Vesalainen

Een op de drie vrouwen krijgt in haar leven te maken met geweld of bedreigingen. Ook online hebben vrouwen hier steeds vaker last van. In Brussel zijn er onderhandelingen over een nieuwe regelgeving tegen online vrouwenhaat. Maar waarom richt dit zich alleen op de vrouw? En wat kan er eigenlijk tegen het online geweld gedaan worden? Universitair hoofddocent mensenrechten dr. Alexandra Timmer sprak erover in De Nieuws BV op NPO Radio 1.

Offline en online

Het geweld dat vrouwen online ervaren kan gezien worden als een verlenging van het geweld dat offline plaatsvind. "Al het geweld dat in de echte wereld plaatsvind heeft ook een online dementie. Denk aan haatzaaien, stalking, intimidatie maar ook huiselijk geweld. Het juridische antwoord hierop en het wettelijke kader dat we hebben is nog onvoldoende ontwikkeld, zowel op Europees niveau als op nationaal niveau," zegt Timmer. Daarbij hoort ook het vaststellen van de juiste definitie. "Ik zou gendergerelateerd geweld tegen vrouwen definiëren als geweld dat vrouwen treft omdat zij vrouw zijn, of dat hen buiten proportioneel vaak treft."

Europese aanpak

Binnen Europa zijn er enorme verschillen tussen de bescherming waar vrouwen aanspraak op kunnen maken. Alexandra Timmer coördineerde een rechtsvergelijkend onderzoek in 31 Europese landen door Lorena Sosa (Universiteit Utrecht) en een collega van de Universiteit van Venetië. 

Wat betreft online haat richt Timmer zich op drie punten die voor een oplossing kunnen zorgen: "Allereerst een grotere rol voor Europa, per definitie is ICT-gefaciliteerd geweld tegen vrouwen internationaal. Het is grensoverschrijdend, je kan dat niet in ieder land individueel aanpakken. Ten tweede is er een grotere rol weggelegd voor de lidstaten, onder andere Nederland kan meer doen. De strafrechtbepalingen zijn nu neutraal geformuleerd, maar in de handhaving daarvan moet er juist wel degelijk aandacht gegeven worden aan vrouwen en hoe geweld vrouwen raakt. Dat brengt mij eigenlijk bij het derde punt: betere wetgeving." Zelfs wanneer deze wetgeving er komt staan de problemen van uitvoering en toegankelijkheid weer voor de deur, beaamt ook Timmer. Zo is er toch nog een lange weg te gaan.