Mariecke van den Berg over ondervertegenwoordiging vrouwen in de theologie

Onlangs werd bekendgemaakt dat van de vijftig auteurs die meewerkten aan het boek Spirituele Oecumene slechts twee vrouw zijn. Dat zorgde voor protest op onder meer Facebook. Dr. Mariecke van den Berg (Religiewetenschap) analyseert in het Nederlands Dagblad de reactie die Geert van Dartel (Katholieke Vereniging voor Oecumene) gaf op de kritiek. 

Dr. Mariecke van den Berg
Dr. Mariecke van den Berg

Van Dartel reageerde op de website van Katholieke Vereniging voor Oecumene dat het moet gaan om 'wat echt belangrijk is', namelijk de inhoud. "Van Dartels reactie op de in zijn ogen wel wat heftige consternatie bevat twee reflexen die vaker voorkomen wanneer het over emancipatie gaat en die een meer vruchtbare respons in de weg staan", aldus Van den Berg. "De eerste reflex is die van 'het gebeurde gewoon'". Men denkt vaak dat uitsluiting slechts plaatsvindt als het met opzet gebeurt, maar dat is niet zo. Uitsluiting is juist vaak het gevolg van een blinde vlek, die vaak onvoldoende wordt erkend.

retorische strategie

Daarnaast wordt de aandacht vaak verschoven naar 'waar het eigenlijk om gaat'. "Die retorische strategie is al zo oud als de feministische beweging zelf en wordt ook vaak gebruikt in de richting van mensen van kleur of andere bewegingen voor sociale gerechtigheid. Het is een manier om het maar niet te hoeven hebben over die ongemakkelijke momenten van uitsluiting", aldus Van den Berg. Verandering komt er dus pas als men de processen van uitsluiting doorziet, erkent en vervolgens aanpakt.