1 april 2019

Lucien van Liere pleit voor onderzoek naar narratieve dimensie van terreur

Bloemen geplaatst op het hek van de Masjid Al Noor Moskee in Christchurch na de terroristische aanslag. Bron: Wikimedia/James Dann
Bloemen geplaatst op het hek van de Masjid Al Noor Moskee in Christchurch na de terroristische aanslag. Bron: Wikimedia/James Dann

Op 29 maart 2019 verscheen een artikel van dr. Lucien van Liere (Religiewetenschap) op Socialevraagstukken.nl. Hierin toont Van Liere aan hoe je aan de hand van de terreurdaad van Brenton Tarrant in Christchurch kan analyseren hoe betekenis wordt verleend aan terreurdaden. 

Dr. Lucien van Liere
Dr. Lucien van Liere

Na een aanslag is er veel aandacht voor de motieven van de dader. Deze worden vaak in religieuze of politieke hoek gezocht. "Dit perspectief veronderstelt dat gewelddaden van aanslagplegers niet zozeer kunnen worden verklaard door biografische factoren te verhelderen, maar vooral door te kijken naar welke radicale variaties van religieuze of politieke overtuigingen de pleger tot zijn daad hebben aangezet", aldus van Liere.

onrecht, lijden en onverschilligheid

Van Liere wijst op het belang aandacht te hebben voor verklaringen die aanslagplegers zelf vaak geven voor hun acties, op bijvoorbeeld het internet: "een opvallend element is dat naast de ideologische en religieuze taal die gebruikt wordt, daders vaak wijzen op ‘onrecht’ dat zij in specifieke contexten waarnemen". Naast onrecht worden ook vaak lijden en onverschilligheid aangehaald als motivaties voor terreuracties.

narratieve dimensie van terreur

Al deze elementen zijn onderdeel van een narratieve dimensie van terreur, aldus Van Liere. Terrorismeonderzoek dat zich naast veiligheid intensief bezighoudt met deze narratieve dimensie kan "identificeren hoe interpretaties van lijden, onrecht en onverschilligheid een scharnierpunt vormen waardoor gewelddadige acties een morele spits verkrijgen".