"Laten we serieus en inhoudelijk debat voeren over de kracht en beperkingen van humor"

Drie dames kijken naar een humoristisch programma op de televisie © iStockphoto.com/YakobchukOlena
© iStockphoto.com/YakobchukOlena

De laatste jaren worden er verhitte discussies gevoerd over wat er wel en niet kan als het gaat om humor. "Laten we ophouden met die morele paniek over humor," schrijft humoronderzoeker en docent Dick Zijp in de Volkskrant.

Sociale hiërarchieën

Veel schrijvers of humoristen vinden dat ze tegenwoordig nergens meer grappen over mogen maken. En dat terwijl, volgens hen, humor juist verbindend kan werken. "Wat zij in hun naïviteit onderschatten, is dat humor ook bestaande machtsverhoudingen en hiërarchieën kan versterken en bevestigen," schrijft Zijp. Omdat humor vaak sociale hiërarchieën volgt, worden degenen met minder macht harder geraakt en kunnen ze zich minder makkelijk verdedigen of terugslaan.

Discussie is gezond

"In plaats van ruimte te geven aan dissonante stemmen, wordt protest tegen kunstuitingen al gauw geïnterpreteerd als censuur of een bedreiging van de artistieke vrijheid," schrijft Zijp. "Maar discussie en protest zijn juist een teken van een gezonde publieke sfeer." Volgens hem moeten daarom humoristen en televisieredacties beter leren om te gaan met protestreacties. "Laten we ophouden met die morele paniek over humor, en een serieus en inhoudelijk debat voeren over zijn kracht en beperkingen."