13 december 2019

Is grammaticaonderwijs wel nodig?

© iStockphoto.com

Engels leren kan ook met minder grammatica, blijkt uit onderzoek van Leslie Piggott (Language and education). Ze sprak op 10 december over haar bevindingen op de website van NEMO Kennislink

Piggott voerde een onderzoek uit onder twee lichtingen brugklassers. De lichting van 2014 kreeg wél grammatica, de lichting van 2015 niet. “De groep zonder grammatica sprak vloeiender Engels, maar gebruikte wel vaker Nederlandse woordjes tussendoor dan de andere groep. Daarin voelden zij zich niet geremd", stelt Piggott. "Deze groep deed het dus niet per se beter of slechter op dit punt, maar wel anders.”

Accurater taalgebruik

"De leerlingen mét grammaticaonderwijs aan de andere kant lieten accurater taalgebruik zien. Ze waren beter in het correct toepassen van de regels. Maar dit verschil tussen de twee groepen verdween in het tweede jaar, toen de experimentele groep in slechts zes uur tijd werd bijgespijkerd tijdens een stoomcursus grammatica. Hiermee werd aangetoond dat ook de methode waarin minder nadruk lag op grammatica, goed werkte."

Spreekbereidheid

De vraag aan het onderwijs is nu waar men de voorkeur aan geeft, aldus Piggott: “Wil je dat de leerlingen meteen accurate taal gebruiken en dat het langer duurt voordat ze meer gaan spreken en schrijven? Of wil je in de eerste fase van het leerproces juist dat de spreekbereidheid omhoog gaat? Dat laatste is wel de koers die curriculum.nu (een advies van leraren en lerarenopleiders aan het kabinet over de toekomst van het onderwijs) voorstelt. In dat geval zou je de grammatica-instructie dus beter kunnen uitstellen.”