Ingrid Robeyns in Trouw over de schimmige beloften van het basisinkomen

Op 12 januari verscheen een essay van prof. dr. Ingrid Robeyns (Ethiek Instituut) op Trouw.nl. In dit essay, dat een een bewerking is van Robeyns' artikel ‘Het Basisinkomen. Waarom zouden we dat (niet) willen?’, beargumenteert Robeyns waarom het zo belangrijk is een diepgaande analyse van de voor- en nadelen van het basisinkomen te maken.

Prof. dr. Ingrid Robeyns
Prof. dr. Ingrid Robeyns

Het basisinkomendebat wordt al jaren gevoerd. De invoering van een basisinkomen zou volgens voorstanders "armoede uitroeien, mensen uit de kluisters van de bijstand bevrijden, meer economische rechtvaardigheid brengen en ons vrijspelen zodat we eindelijk met ons leven kunnen doen wat we echt willen", schrijft Robeyns op Trouw.nl. Pas bij een grondige analyse blijkt echter de schimmigheid van deze beloften. "Het wensdenken en het gebrek aan zorgvuldige analyse in het publieke debat" is dan ook wat Robeyns het meeste zorgen baart.

is het basisinkomen wenselijk?

Om de vraag te beantwoorden of het basisinkomen wenselijk is, zullen we volgens Robeyns vragen moeten stellen over mogelijke gevolgen, voor- en nadelen en alternatieven. Daarnaast is het belangrijk te bekijken of de gewenste gevolgen van een mogelijke invoering van het basisinkomen wel realistisch zijn.

Ingrid Robyens 

Ingrid Robeyns is hoogleraar Ethiek van Instituties en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.

Meer informatie
Lees het essay hier