Hoop op vrede in Afghanistan

The Bazar in Kabul, Afghanistan © iStockphoto.com/MivPiv

De afgelopen decennia is Afghanistan het strijdtoneel geweest van de conflicten tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Vorige week werd een wapenstilstand uitgeroepen en liet de regering 900 Taliban-gevangenen vrij. Is er hoop op definitieve vrede? Niels Terpstra (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) was te gast bij het NOS Radio 1 Journaal om deze vraag te beantwoorden.

Niels Terpstra MA
Niels Terpstra

Positieve ontwikkelingen

"Het is nog niet duidelijk of de wapenstilstand verlengd gaat worden, maar ik denk wel dat het duidelijk is dat er verschillende positieve ontwikkelingen zijn geweest," zegt Terpstra. Zo is de onenigheid tussen verschillende kampen in de Afghaanse regering opgelost, is er een wapenstilstand uitgeroepen en zijn er gevangenen uitgewisseld tussen de regering en de Taliban.

Teken van vertrouwen

Het vrijlaten van gevangenen was onderdeel van het vredesakkoord dat de Verenigde Staten en de Taliban in februari sloten. "Ik denk dat we het vrijlaten van die gevangenen kunnen zien als een teken van vertrouwen," vertelt Terpstra. "Het heeft ook een grote symbolische waarde in die zin, want de onderhandelingen zijn een erg precair proces." De komende weken moeten uitwijzen of een wapenstand als deze, die de afgelopen twintig jaar slechts één keer eerder gesloten werd, een grote stap is in de richting van vrede.