Historici zijn onmisbaar tijdens corona

Een militair ziekenhuis in Kansas tijdens de uitbraak van de Spaanse griep (1918-1919). Bron: Wikimedia/ courtesy of the National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., United States
Een militair ziekenhuis in Kansas tijdens de uitbraak van de Spaanse griep (1918-1919). Bron: Wikimedia/ courtesy of the National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology, Washington, D.C., United States

Om te begrijpen wat voor voetafdruk de coronacrisis in onze geschiedenis zal achterlaten, zijn historici nodig. Prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) pleitte met drie collega-geesteswetenschappers in het NRC voor een meer toegepaste geschiedwetenschap.

Prof. dr. Beatrice de Graaf. Foto: David van Dam
Prof. dr. Beatrice de Graaf

Een wicked problem

De vier geesteswetenschappers leggen uit dat de coronacrisis een wicked problem is: zo ingewikkeld dat oplossingen vaak onderdeel van het probleem worden. "Bij deze crisis worden niet alleen de volksgezondheid maar allerlei aspecten van het menselijk bestaan geraakt," schrijven ze. Daar zijn allerlei oplossingen voor nodig, waaronder het stellen van de juist kritische vragen. "Daarom pleiten wij ervoor om een beroepsgroep te mobiliseren die als geen andere die bron van onze beschaving, die ‘citizen’s resource’, de geschiedenis, begrijpt: de historici."

Culturele verbeelding

De vier wetenschappers pleiten onder andere voor meer aandacht voor culturele verbeelding van deze crisis. "Wat geeft mensen houvast, hoe versterken we via historische verhalen, historiserende beschrijvingen van wat ons nu overkomt, de veerkracht in de samenleving? Historici doen daar al jaren onderzoek naar, gebruik die resultaten!" Andere manieren waarop historici kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld door gebruik te maken van hun kennis van eerdere mislukkingen en continuïteit en verandering.