Het water staat Nederlandse Universiteiten aan de lippen

Man slaat leeg spaarvarken kapot © iStockphoto.com/sesame
© iStockphoto.com/sesame

De Universiteit Utrecht komt, evenals andere universiteiten in Nederland, geld tekort. Daarom werd er actie gevoerd op 6 april, de Nationale Alarmdag voor wetenschappelijk onderwijs. Dr. Katell Lavéant (Franse taal en cultuur) legt bij radioprogramma Utrecht is Wakker uit waarom het belangrijk is dat er nu actie ondernomen wordt.

Dr. Katell Lavéant
Dr. Katell Lavéant

Meer studenten, minder geld

Het aantal studenten in Nederland groeit, maar de noodzakelijke financiële bijdrage om deze studenten te ondersteunen groeit niet mee. “In de afgelopen twintig jaar is de Rijksbijdrage per student gedaald met 26%,” vertelt Lavéant. “We krijgen meer studenten maar minder tijd, minder uren en minder docenten om alles te doen wat we op de universiteit moeten doen.” Door de toegenomen werkdruk door meer studenten en minder tijd per student moeten docenten constant ’s avonds en in het weekend werken.

Het gaat niet meer zo

De rek is op, stellen studenten, docenten, bestuurders en vakbonden. “We zijn het er allemaal mee eens dat er nu echt iets moet gebeuren.” Universiteiten hebben geld en tijd nodig om de burgers, werknemers en ondernemers van de toekomst op te leiden. Op het Domplein werd daarom actie gevoerd, met een mini-college en een bijzondere actie: “na het college gaan wij symbolisch ons hoofd in een emmer water steken, om aan te geven dat het water ons aan onze lippen staat.”