“Het onderwijs moet weer centraal staan op de universiteit”

Renske Bouwer in ScienceGuide

Studenten in een collegezaal © iStockphoto.com/SDI Productions
© iStockphoto.com/SDI Productions

Het onderwijs zou weer een prioriteit moeten worden voor de universiteit, stelt universitair docent Taal & educatie Renske Bouwer samen met Hans Savelberg (Universiteit Maastricht) en Jolien Mouw (Rijksuniversiteit Groningen). De focus ligt nu nog te vaak op onderzoek.

Onderwijs is kerntaak

Als onderwijsinstelling zou de universiteit haar onderwijstaak serieus te nemen. Bouwer, Savelberg en Mouw zien dat nu echter nog niet terug in het beleid. Hierin ligt de nadruk nog te vaak op het produceren van internationaal gewaardeerd onderzoek en het binnenhalen van subsidies.

"Onze zorg gaat over de houding en de cultuur binnen instellingen ten aanzien van het onderwijs", schrijven Bouwer, Savelberg en Mouw. "Die cultuur straalt uit dat onderwijs een bijzaak is en dat iedereen dat wel kan zonder speciale aandacht voor expertise-ontwikkeling op dit gebied." Volgens hen daalt de kwaliteit van het onderwijs hierdoor, terwijl het onderwijs een van de kerntaken van de universiteit zou moeten zijn.

Emancipatie

Bouwer, Savelberg en Mouw roepen op tot emancipatie van het onderwijs. "Emancipatie betekent dat onderwijsinstellingen erkennen dat het verzorgen van onderwijs één van de basistaken is, dat instellingen hun identiteit als onderwijsinstelling volledig omarmen en dat we de moed opbrengen om de consequenties te aanvaarden die deze erkenning met zich meebrengt."

Om dit te bereiken is structurele verandering nodig, vinden ze, die de kwaliteit van het onderwijs en de docenten vooropstelt, en vooral ook de mogelijkheid biedt aan individuele medewerkers om zich te kunnen ontwikkelen als docent – en niet alleen als onderzoeker. Zo wordt het voor docent en student weer duidelijk dat het onderwijs ertoe doet en kan de universiteit haar onderwijsidentiteit met trots uitdragen.