“Het is prima ook rijk te zijn, maar op een bepaald moment heb je te veel”

Ingrid Robeyns over limitarisme

Privé vliegtuig en sportwagen © iStockphoto.com/mevans
© iStockphoto.com/mevans

De kloof tussen de allerrijksten en de rest van de bevolking blijft onverminderd groeien. Zelfs tijdens de coronacrisis. CBS News sprak hoogleraar Ethiek van Instituties Ingrid Robeyns over het concept ‘limitarisme’.

Klimaatcrisis

“Limitarisme is simpelweg een woord voor de opvatting dat er een morele grens zou moeten zitten aan hoeveel rijkdom je kunt vergaren”, legt Robeyns uit. “Het is prima is om welgesteld te zijn, maar op een gegeven moment heb je te veel.” Maar het gaat ook verder dan dat. Het vele geld dat maar op de bank staat, dat wordt gebruikt om het kapitaal nog verder te laten groeien of voor het doen van overbodige luxe-uitgaven, kan veel beter besteed worden. “We hebben ook te maken met het gigantische probleem van klimaatverandering – waar ook veel geld voor nodig is.”

De mate waarin we floreren hangt af van wat anderen doen.

Politieke invloed kopen

De rijken maken een buitensporig grote impact op de samenleving en volgens Robeyns is dat zorgelijk. Zo zijn er de vele manieren waarop de superrijken hun financiële rijkdom omzetten in politieke macht. “Dat kan zijn doordat je iemand financiert die zich kandidaat stelt en vervolgens president of congreslid wordt”, zegt ze. “Of doordat je een universitair instituut koopt of zwaar financiert en zo het maatschappelijke debat vormgeeft.”

“Maar ik verdien het”

De veel gehoorde reactie “Ik heb het opgebouwd, ik heb het risico genomen, dus ik verdien het” overtuigt Robeyns niet. “Het geldt voor ons allemaal: onze kwaliteit van leven en de mate waarin we floreren hangen af van wat anderen doen.”