"Het is een misvatting te denken dat de emancipatie in Nederland is voltooid"

© iStockphoto.com

"Het is een misvatting te denken dat de emancipatie in Nederland is voltooid." Wetenschappers van het Gender and Diversity team Belle Derks, Linda Senden, Rosemarie Buikema en Ruth van Veelen pleiten daarom in een manifest voor een toezichthouder voor gelijke behandeling. Een verkorte versie verscheen in NRC Handelsblad. 

"Met de gelijkheid staat het er niet goed voor. Qua gendergelijkheid doen we het internationaal gezien steeds slechter", stellen de vier onderzoekers. "Ook discriminatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt blijft een hardnekkig probleem. Wij pleiten daarom voor de oprichting van een Nederlandse Emancipatie Autoriteit, afgekort: NEMA."

Gelijke behandeling 

"Door gebrek aan zeggenschap en aanwezigheid kunnen politieke minderheidsgroepen in onze samenleving als gevolg van hun klasse, kleur, religie en (in)validiteit niet op gelijke behandeling rekenen."

Structurele oplossing

Een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing

Daarom menen de wetenschappers dat een structureel probleem vraagt om een structurele oplossing. "De overheid moet het wettelijke waarborgen van gelijkheid en gelijke kansen voor iedereen in onze pluriforme maatschappij kracht bijzetten. Een Emancipatie Autoriteit zou actief moeten toezien op de toepassing en handhaving van gelijke kansen en de verantwoordelijkheid daarvoor niet langer neerleggen bij hen die het probleem ervaren."