1 april 2019

Handhaving fokken van honden met korte snuiten

Al jaren is er discussie over de snuitlengtes van bepaalde hondenrassen zoals de Franse Bulldog of de Mopshond. Veel honden met een korte snuit kampen met gezondheidsproblemen zoals moeilijk ademen en ogen die te ver uit de schedel puilen. Al sinds 2014 staat er in de wet dat het verboden is om te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid wordt benadeeld. Maar wanneer is een korte snuit nu echt te kort? De Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht stelde op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nieuwe criteria op die hierin duidelijkheid moeten verschaffen. Wat betekent dat voor het uiterlijk van populaire rashonden? 

[...]

Handhavingscriteria

Marjan van Hagen, dierenarts en specialist Dierenwelzijn, Ethiek en Recht stelde met een projectgroep van gespecialiseerde dierenartsen een zestal handhavingscriteria op waarmee inspecteurs van de NVWA en LID kunnen beoordelen of een hond met een korte snuit geschikt is voor de fok of niet. Hierbij wordt gekeken naar:

  • Abnormaal ademgeluid
  • De neusopening
  • Relatieve neusverkorting
  • Neusplooi
  • Zichtbaarheid van het oogwit bij de recht naar voren kijkende hond
  • Ooglidreflex: test of de ogen gesloten kunnen worden

Bekijk hier het volledige fragment.