"Geletterdheid moet bovenaan het lijstje ‘digitale zaken’ van de informateur staan"

Jongen leest boek in bibliotheek © iStockphoto.com/vm
© iStockphoto.com/vm

Tijdens deze verkiezingen was de toekomst van het digitale landschap een nieuw en opvallend belangrijk thema. Prof. dr. José van Dijck schreef in het Financieele Dagblad over de punten waarop partijen het eens zijn en welk punt volgens haar bovenaan de prioriteitenlijst zou moeten staan.

Prof. dr. Jose van Dijck. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. José van Dijk

Informatiesamenleving

"De meeste partijen maken zich zorgen over de impact van digitale technologie op de samenleving en op het leven van individuele burgers," schrijft Van Dijck. Dat is terug te zien in de overeenkomsten tussen partijprogramma's. Zo wil bijvoorbeeld bijna elke partij de macht van big tech inperken. Ook willen veel partijen dat de overheid haar informatie zoveel mogelijk openbaar maakt. "Transparantie en interoperabiliteit worden de mantra’s van de informatiesamenleving."

Geletterdheid is prioriteit

Maar er is één punt dat nauwelijks voorkomt en dat Van Dijck zelf het belangrijkst vindt: "investeer in publieke expertise én expertise van het publiek — vooral van de jongste generatie." Jonge burgers moeten niet alleen kunnen omgaan met digitale technologie, maar ook goed kunnen lezen en schrijven. Zonder die vaardigheden kunnen kinderen technologie niet leren begrijpen of kritisch vermogen ontwikkelen. "Daarom vormt taal de kern van digitaal. En daarom hoort ‘geletterdheid’ bovenaan het lijstje ‘digitale zaken’ van de informateur," aldus Van Dijck.