Geld geeft kinderen nog geen toegang tot sport

Kinderen aan het spelen met een bal

Drie van de vier kinderen in armoede geven aan niet te kunnen sporten, maar dat wel te willen. Deze kinderen hebben recht op financiële ondersteuning van de gemeente. Toch vragen niet alle kinderen of hun ouders die ondersteuning ook daadwerkelijk aan. Als je het aan kinderen en ouders met een lage gezinswelvaart zelf vraagt, blijken zij meer nodig te hebben dan geld om te gaan sporten bij een vereniging. Dat schrijft Anne Annink in haar blog ‘Geld geeft kinderen nog geen toegang tot sport’ op wetenschap.nu.

De individuele gedachten en gevoelens van een kind, de sociale relaties met hun ouders en vriendjes, en de woonwijk zijn van invloed op de deelname van kinderen aan sport. Maar ook de minder goed zichtbare context van informatie en media, de economische situatie en de beleidscontext van de gemeente waarin ze wonen spelen een belangrijke rol, zo blijkt uit onderzoek. Omdat de oorzaken zo gelaagd zijn, is een eenzijdige aanpak die zich hoofdzakelijk richt op financiële tekorten bij gezinnen geen oplossing. 

‘Ik denk dat er niet één probleem is waardoor kinderen met een lage gezinswelvaart minder sporten bij een vereniging,’ schrijft Annink. ‘Er is daarom ook niet één oplossing. Wat we nodig hebben is een gelaagde aanpak, waarbij professionals, sportverenigingen en beleidsmakers zich verdiepen in de leefwereld van kinderen en ouders.’

Anne Annink doet op dit moment onderzoek naar de vraag hoe de institutionele omgeving, ruimtelijke inrichting en digitale technologie een fysiek en sociaal actieve leefstijl kunnen bevorderen onder kwetsbare kinderen tot 12 jaar.

Samen met andere onderzoekers maakt zij daarvoor onder andere gebruik van zogenaamde ‘living labs’ in Utrecht en Eindhoven, waarin onderzoekers samen met de doelgroep interventies ontwikkelen in een lokale, afgebakende context. In de Utrechtse wijk Overvecht is zij gestart met ouders, professionals, sportclubs en de gemeente om te verkennen hoe zij samen de sportdeelname van kinderen kunnen vergroten. Op maandag 20 september was de eerste bijeenkomst, op 13 oktober is de volgende bijeenkomst.