16 september 2019

Geesteswetenschappers zijn al lang geen ivorentorenkluizenaars meer

Een kluizenaar in een ruïne, Jan Adriaensz. van Staveren, 1650-1668. Bron: Rijksmuseum.nl
Een kluizenaar in een ruïne, Jan Adriaensz. van Staveren, 1650-1668. Bron: Rijksmuseum.nl

“Voor Nederlandse geesteswetenschappers begon het academisch jaar vorige week onder een donker gesternte,” meende Prof. Dr. Geert Buelens (Moderne en hedendaagse literatuur) afgelopen weekend in De Groene Amsterdammer. “De sector leeft in de constante onzekerheid of er wel voldoende geld zal zijn om overeind te blijven.” 

Prof. dr. Geert Buelens
Prof. dr. Geert Buelens

Verschillende wetenschappers luiden daarom de noodklok. De Groningse hoogleraar chemie Marleen Kamperman betoogde eerder dit jaar in de Volkskrant dat “wie geen taal beheerst in geen enkele wetenschap ver zal komen.” Wie de wetenschap toekomstbestendig wil maken, kan dus maar beter Nederlands of Engels verplicht maken.

Bezuinigingen 

“Die richting gaat het vooralsnog echter niet uit,” stelt Buelens. “In Den Haag is besloten dat alfa-, gamma- en medische faculteiten voortaan minder geld zullen krijgen, ten voordele van technische opleidingen.”

 

"Het zijn al lang geen ivorentorenkluizenaars meer die onbegrijpelijke teksten van nog onbegrijpelijker commentaar zitten te voorzien."

Ivorentorenkluizenaars

“Wie vandaag denkt te kunnen besparen op de geesteswetenschappen omdat die overkomen als een vorm van luxe, heeft een totaal achterhaald beeld van wat ze in deze disciplines doen. Het zijn al lang geen ivorentorenkluizenaars meer die onbegrijpelijke teksten van nog onbegrijpelijker commentaar zitten te voorzien. Het zijn de kenners van Noord-Korea en het terrorisme die in televisieprogramma’s en boeken in begrijpelijke taal de grote geopolitieke en sociale uitdagingen van vandaag toelichten."

Specialisten 

"Het zijn de wetenschappers die inzichten in de kredietcrisis en andere ontsporingen van het kapitalisme in historisch perspectief plaatsen. Ze duiden migratiegolven, dierenrechten, het nationalisme, de democratie, de aanhoudende culture wars en de beperkingen en mogelijkheden van Big Data. Ze onderzoeken hoe samenlevingen omgaan met grote veranderingen en bedenken manieren waarop de overheid beter kan communiceren met laaggeletterden. Het zijn kortom specialisten in vrijwel alle gebieden waar vandaag het debat over gaat. En die gaat de minister nog maar eens korten? In Nederland wel, ja. In Nederland wel,” concludeert Buelens.