8 november 2019

Geert Buelens geeft antwoord op 'Grote Vragen'

© iStockphoto.com

Prof. dr. Geert Buelens (Moderne en hedendaagse literatuur) gaf voor het programma Canvas van de VRT antwoord op enkele grote vragen. Zo gaf hij antwoord op de vragen "Wat doen we met de last van de geschiedenis?" en "Hoeveel geld is genoeg?"

Geobsedeerd door geschiedenis

Volgens Buelens zijn wij geobsedeerd door de geschiedenis en vallen we van de ene herdenking in de andere. Hoewel het goed is om je bewust te zijn van het verleden lijkt het soms "alsof we nog nauwelijks naar de toekomst kunnen kijken".

Hoeveel geld is genoeg?

"Dat is eigenlijk een eenvoudige vraag", stelt Buelens. "De Belgische overheid heeft die al voor ons beantwoord. Het leefloon, wat vroeger het bestaansminimum heette, geeft aan wat je minimaal nodig hebt om te kunnen bestaan."

Prof. dr. Geert Buelens
Prof. dr. Geert Buelens

Hoeveel kan de aarde aan?

"Dat is blijkbaar niet zoveel", meent Buelens. Het huidige leefloon bedraagt negenhonderd euro per maand voor een alleenstaande. Veel mensen hebben een hoger inkomen. "Dit suggereert dat we eigenlijk te veel hebben", aldus Buelens. Daarom moeten we de vraag volgens hem anders formuleren: "Hoeveel kan de aarde aan?"

Een grens aan consumptie 

De aarde kan veel minder aan dan wat wij consumeren. Daarom zouden we ons volledige denken rondom consumptie moeten veranderen. We moeten meer rekening houden met de grenzen van de natuurlijke rijkdommen en grondstoffen. "Datgene wat de aarde kan dragen, dat is de grens", concludeert Buelens.