1 april 2019

Hippische Ondernemer

Geen revival maar wel een nieuwe lente

Vorig najaar publiceerde dit blad twee artikelen over de huidige staat van de paardensector. We legden de vinger bij een aantal ontwikkelingen, pleitten voor een revival en beloofden de lezers een reactie van beleidsmakers in de sector. Na een recente interessante gedachtewisseling concluderen we: voor een revival is de tijd niet rijp, maar er is wel sprake van een ‘nieuwe lente’.

We nodigden Jan Cees Vogelaar (voorzitter Sectorraad Paarden), prof. dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan (Faculteit Diergeneeskunde), Haike Blaauw (directeur FNRS) en Cees Roozemond (voorzitter KNHS) uit. Vlak voor het gesprek zou plaatsvinden moest Cees Roozemond helaas afhaken maar gelukkig was Theo Fledderus (algemeen directeur KNHS) bereid hem te vervangen. De dag erna meldden de media, dat Cees Roozemond was benoemd tot algemeen directeur van de eredivisieclub Heerenveen. Dat verklaarde zijn afwezigheid.

Het volledige artikel is verschenen in De Hippische Ondernemer in april 2019.