26 juli 2019

Geen relatie tussen oorlog, epidemieën en verstedelijking

16e-eeuws wandtapijt met een voorstelling van de Slag bij Pavia op 24 februari 1525
16e-eeuws wandtapijt met een voorstelling van de Slag bij Pavia op 24 februari 1525 (Wikimedia, publiek domein)

Dr. Bram van Besouw (Economische en sociale geschiedenis) sprak naar aanleiding van zijn proefschrift op de website van NEMO Kennislink over de gevolgen van oorlog. In zijn onderzoek vindt hij geen relatie tussen oorlog, epidemieën en verstedelijking. 

“Desalniettemin kon oorlog in bepaalde gevallen zeer zware gevolgen hebben. Een voorzichtige conclusie die ik daarbij wil inbrengen is dat het erop lijkt dat verschillen in de omvang van oorlogsschade op lokaal niveau vaak vrij willekeurig zijn," licht Van Besouw toe. 

Epidemieën en urbanisatie

Van Besouw toetste de bestaande theorieën over epidemieën en urbanisatie in oorlogstijd op de Lage Landen in de zeventiende eeuw. Hij vond er geen overduidelijk bewijs voor: “Het ontbreken van een relatie tussen oorlogsvoering en epidemische ziekten had ik niet verwacht. Epidemische ziekten kwamen veel voor in de vroegmoderne tijd. Rondtrekkende legers hadden hier vaak ook veel last van — vanwege onhygiënische legerkampen en slechte bevoorrading. Maar een ruimtelijk verband tussen oorlogshandelingen en de verspreiding van ziekten, uitzonderingen daargelaten zoals het jaar 1625, is er niet."