Gaan de Islam en het feminisme samen?

© iStockphoto.com

Vox magazine ging met dr. Margreet van Es (Religiewetenschap) in gesprek over de Islam en het feminisme. 

"Op straat hoor je vaak dat vrouwen in de islam onderdrukt worden, maar veel moslimvrouwen zien dat anders. We denken vaak dat feminisme zich vanuit het Westen heeft verspreid naar de rest van de wereld, maar ook in het Midden-Oosten strijden vrouwen al meer dan honderd jaar voor gelijke rechten en tegen de bemoeienis van mannen en koloniale overheden. Sommige vrouwen putten daarbij inspiratie uit hun geloof, andere niet.", stelt Van Es.

Religies zijn geen hokjes met eigen ideeën over mannen- of vrouwenrechten, maar levende tradities die met elkaar vervlochten zijn.

Mannen- en vrouwenrechten

"Religies zijn geen hokjes met eigen ideeën over mannen- of vrouwenrechten, maar levende tradities die met elkaar vervlochten zijn. Zowel islamitische, joodse als christelijke feministes kunnen strijden voor een gelijk loon of tegen huiselijk geweld. Alleen putten ze met de Koran, Bijbel of Tenach uit verschillende bronnen."

Hokjesdenken 

"Het hokjesdenken over religie mag wel eens doorbroken worden. Neem het verstarde beeld van de islam als vrouwonvriendelijk. Aan de ene kant is Nederland seculier, maar aan de andere kant zijn we veel met religie bezig. We praten er veel over, meestal niet op een positieve manier. Daarom kunnen we ons maar beter verdiepen in waar religie volgens gelovigen echt over gaat", concluceert Van Es.