24 juni 2019

Eric Ottenheijm in Reformatorisch Dagblad over gelijkenissen in het Nieuwe Testament

Op 21 juni verscheen een artikel in het Reformatorisch Dagblad waarin dr. Eric Ottenheijm (Religiewetenschap) vertelt over zijn onderzoek naar de parabels van Jezus en rabbijnen uit het vroege jodendom.

Dr. Eric Ottenheijm
Dr. Eric Ottenheijm

Eric Ottenheijm onderzocht de parabels sinds 2014 binnen het NWO-onderzoeksproject Power of Parables. Narrating Religion in Late Antiquity. Deze week vindt de sluitende conferentie van het onderzoeksproject plaats in Utrecht. Ter ere daarvan vertelt Ottenheijm in het Reformatorisch Dagblad over zijn onderzoek. 

gelijkenis of parabel

Een gelijkenis of parabel is een miniatuurverhaaltje dat vaak gesitueerd is in het dagelijks leven en ter ondersteuning dient van een filosofisch of religieus idee. Omdat Jezus en de rabbijnen deel uitmaakten van dezelfde vertelcultuur kunnen we de parabels goed vergelijken, aldus Ottenheijm.

belangrijk verschil

Er is wel een belangrijk verschil: "In Jezus’ onderricht staat het Koninkrijk van God centraal en de manier waarop het gestalte krijgt op aarde. Volgens Jezus is God in het hier en nu al aanwezig. Het Koninkrijk is tijdens Zijn leven op aarde al gekomen, als een mystieke, apocalyptische realiteit". Bij de rabbijnen uit Jezus' tijd wordt "de aanwezigheid van God [...] veel meer bemiddeld door de Thora. Door bemiddeling van die tekst is er een mystieke ervaring van God mogelijk".

eric ottenheijm

Eric Ottenheijm is religiewetenschapper en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.