23 september 2019

Er moet een limiet aan rijkdom komen

© iStockphoto.com

Op 19 september verscheen er een artikel in The Guardian over klimaatverandering. In het artikel wordt geopperd dat er een vermogensgrens moet komen. De theorie van prof. dr. Ingrid Robeyns (Filosofie), genaamd limitarisme, wordt aangehaald om het probleem van extreme rijkdom aan te kaarten. 

De theorie van Robeyns stelt dat er een bovengrens zou moeten zijn aan de hoeveelheid inkomen en rijkdom die een persoon kan vergaren. In de huidige samenleving herkennen we een armoedegrens waar niemand onder zou moeten vallen. Hiernaast zouden we een rijkdomgrens moeten herkennen waar niemand bovenuit zou mogen stijgen.

Extreme rijkdom 

Middels extreme rijkdom kunnen sommige mensen buitensporige macht uitoefenen over anderen: op de werkplek, in de politiek en vooral bij het veroveren, gebruiken en vernietigen van de natuurlijke bronnen van de planeet. Het leven op aarde is afhankelijk van het gedrag van de rijken. 

Prof. dr. Ingrid Robeyns
Prof. dr. Ingrid Robeyns

Ingrid Robeyns

Ingrid Robeyns is filosoof en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.