30 augustus 2019

Elisabetta Manunza in Trouw over aanbesteding beveiliging Schiphol

In een interview in Trouw reageert prof. Elisabetta Manunza (Rechtsgeleerdheid) op het lopende conflict tussen Schiphol en de FNV. 

De FNV had graag gezien dat de luchthaven de cao particuliere beveiliging in het eisenpakket had gestopt bij de nieuwe aanbesteding. Maar volgens Schiphol zou dit niet stroken met het Europese aanbestedingsrecht. Volgens Elisabetta Manunza klopt deze bewering slechts ten dele.

Proportionaliteitsbeginsel

Het opnemen van een dergelijke cao als eis in een aanbesteding is toegestaan zolang Schiphol kan aantonen dat dit proportioneel is en daardoor past binnen de regels van de Europese interne markt. Dit zal niet gauw voor problemen zorgen. De EU wil tenslotte zelf grote aandacht voor de sociale dimensie hebben. Het belang van het ­beschermen van laagopgeleide werknemers bij aanbestedingen is daardoor zwaarder gaan wegen, aldus Manunza.

Meer weten?

Lees het volledige bericht op de website van Trouw. Bekijk de belangrijkste aanbestedingsregels in de Europese richtlijnen voor aanbestedingen op de website van de Rijksoverheid.