24 januari 2020

De wereldwijde ongelijkheid tussen rijk en arm blijft maar groeien

© iStockphoto.com

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter, blijkt uit recent onderzoek van Oxfam Novib. Prof. dr. Ingrid Robeyns (Filosofie), die over dit onderwerp het boek Rijkdom (2019) publiceerde, schreef op 23 januari in Trouw over de ethische bezwaren omtrent rijkdom en armoede. 

Prof. dr. Ingrid Robeyns
Prof. dr. Ingrid Robeyns

"Vaak hebben rijke mensen het idee: wat ik verdien, daar heb ik ook recht op", stelt Robeyns. "Nu valt enige ongelijkheid nog wel te rechtvaardigen. Als mensen bijvoorbeeld hard werken en risico's nemen, mag daar heus een beloning tegenover staan. Maar niemand heeft een moreel recht op rijkdom."

Privilege 

"Rijkdom is niet je eigen verdienste. Stel je voor dat je wordt geboren in een sloppenwijk in Bangladesh. Had je dan met dezelfde talenten en inspanningen hetzelfde kunnen bereiken? Natuurlijk niet. Om welvaart te creëren sta je altijd op de schouders van de generaties voor je: de technologieën die zijn ontwikkeld, de infrastructuur die met publieke steun is opgebouwd, de instituties waarop je een beroep kunt doen. Als je daar gebruik van kunt maken, heb je geluk gehad: met het land waarin je bent geboren, met je gezondheid, met je kansen", concludeert Robeyns.