“De vicieuze cirkel van onwetendheid en uitsluiting binnen de filosofie moet stoppen”

Ingrid Robeyns in Crooked Timber

© iStockphoto.com/timsa
© iStockphoto.com/timsa

 “Dinsdag ontdekte ik dat het Oxford Handbook of Political Philosophy 23 hoofdstukken telt (de inleiding inbegrepen), waarvan er 20 zijn geschreven door in de VS gevestigde politieke filosofen, twee door toen in het VK gevestigde politieke filosofen die intussen naar de VS zijn verhuisd, en één hoofdstuk door een in Oxford gevestigd duo van politieke filosofen”, schrijft hoogleraar Ethiek van instituties Ingrid Robeyns in een artikel op Crooked Timber. Het is een probleem dat ze al eerder had gesignaleerd: geo-academische ongelijkheid.

Anglofone focus

“De filosofen die niet zijn gevestigd in het [Engelstalige academische centrum – de VS, het VK, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland –] publiceren minder vaak in de tijdschriften die deze redacteuren lezen. Zij kunnen minder vaak de conferenties bijwonen die deze redacteuren bezoeken. Zij behoren minder vaak tot de sprekers op seminars. En, zoals we uit bovenstaand vrij treffend voorbeeld kunnen afleiden, worden zij minder vaak uitgenodigd om bij te dragen aan standaardwerken van hun vakgebied.”

Prof. dr. Ingrid Robeyns
Prof. dr. Ingrid Robeyns

Het beeld dat daarmee wordt uitgedragen is volgens Robeyns dat ‘goede’ filosofie enkel in de Verenigde Staten en andere anglofone landen plaatsvindt, en dat filosofen, als ze succesvol willen zijn, zich daar moeten vestigen. “Dit beeld vernauwt en verschraalt de filosofie, omdat het de waardevolle kennis uitsluit die elders wordt vergaard.”

Wat kunnen we eraan doen?

Robeyns roept op tot een geografische equivalent van de Gendered Conference Campaign, een campagne die de aandacht vestigt op all-male conferenties en publicaties, en de schadelijkheid hiervan.

Verder schrijft Robeyns dat we het werk van hen die niet werkzaam zijn aan anglofone universiteiten meer moeten lezen, net als politieke filosofen van buiten het academische wereldcentrum. “Nodig hen uit om op bezoek te komen. Woon hun conferenties bij (wat nu vaak zelfs mogelijk is zonder te reizen). Als je betrokken bent bij het beheer van een tijdschrift, probeer dan fondsen vrij te maken om papers die oorspronkelijk in andere talen dan het Engels zijn gepubliceerd, te helpen vertalen.”
 

Zie ook: ‘“Geo-Academic Inequalities” in Philosophy’, Daily Nous (7 april)