13 december 2019

De verengelsing van het onderwijs in Zuid-Afrika en Nederland

Foto: Maria Salaru/UU
Foto: Maria Salaru/UU

Haidee Kotze (Taalwetenschap) sprak op 9 december op de website Voertaal.nu over vertalen, fluistertolken en de verengelsing van het onderwijs in Zuid-Afrika en Nederland. 

Engels wordt steeds meer als voertaal gebruikt op Zuid-Afrikaanse universiteiten. Enerzijds vindt Kotze dit jammer: “Natuurlijk zou je Afrikaans als academische taal willen behouden. Maar Afrikaans kon uitgroeien tot een academische taal doordat de taal in veel opzichten bevoordeeld is door een specifiek politiek bestel." Universiteiten in Zuid-Afrika hebben volgens Kotze een zware maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze is ervan overtuigd dat Engels onvermijdelijk is als een universiteit haar studenten toegang wil geven tot het internationale academische discours.

Prof. dr. Haidee Kotze
Prof. dr. Haidee Kotze

Verengelsing van het Nederlandse onderwijs 

Kotze heeft gemerkt dat er aan Nederlandse universiteiten ook een debat over verengelsing aan de gang is. De sociolinguïstische context in Nederland en Zuid-Afrika verschillen echter sterk van elkaar, waardoor je de verengelsingstendens in beide landen eigenlijk niet met elkaar kunt vergelijken.

Geglobaliseerde wereld

“Maar misschien is de overeenkomst dat het in beide gevallen gaat om een strijd om wat plaatselijk en eigen is te ontwikkelen, te beschermen en te behouden. En daarnaast een besef dat het in deze toenemend geglobaliseerde wereld haast onvermijdelijk is dat je je niet slechts op Afrikaans of Nederlands kunt richten. De spanning tussen die twee polen is in beide landen nog onopgelost. De sociolinguïstische dynamica verandert, en we hebben daar nog geen antwoord op", concludeert Kotze.