9 september 2019

"De vakidioot en het volk"

Foto: Steven Snoep
Foto: Steven Snoep

Prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) schreef in haar column in de NRC over de kloof tussen de politiek, het hoger onderwijs en de samenleving. 

"Volgens het kabinet heeft de economie meer exacte kennis nodig en moet er geld worden verplaatst van de zogenaamde 'pretstudies' naar de technische faculteiten. Een kloof van wederzijds onbegrip en frustratie opende zich deze week voor onze ogen. Voor de goede orde: géén kloof tussen alfa's en bèta's, maar een kloof tussen wetenschap en politiek," opent de Graaf haar column. 

Prof. dr. Beatrice de Graaf
Prof. dr. Beatrice de Graaf

Complexe wereld

"Want dat is de echte kloof: tussen de wereld van de specialismen, experts, peer reviews en vakidioten enerzijds en de brede maatschappij anderzijds. De wereld is te complex en ambigu voor mensen die snakken daar snelle, simpele en goedkope oplossingen."

Investeringen

"In plaats van de potjes te verschuiven tussen vakgebieden is de kenniseconomie gebaat bij echte investeringen."

"Burgers, bewindslieden en wetenschappers menen dikwijls alles al te weten. Maar ze verstaan elkaars taal te slecht. In plaats van de potjes te verschuiven tussen vakgebieden is de kenniseconomie gebaat bij echte investeringen. Inclusief een paar miljoen om beter naar elkaar te luisteren, affectieve gevoelens op te wekken en de kenniscirculatie op gang te houden," concludeert De Graaf.