De betekenis van 'vrijheid'

© iStockphoto.com

Prof. dr. Annelien de Dijn (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) legt op de website van Time uit waarom 'vrijheid' iets anders betekent voor liberalen en conservatieven. De Dijn schreef over de geschiedenis van 'vrijheid' in haar boek Freedom: An Unruly History.

"We hebben de neiging om vrijheid te zien als een emancipatoir ideaal-en met goede reden", zegt De Dijn. "Door de geschiedenis heen heeft het verlangen om vrij te zijn talloze gemarginaliseerde groepen geïnspireerd om de overheersing van politieke en economische elites tegen te werken."

De schreeuw om vrijheid

"Maar er is ook een andere kant aan het verhaal van de vrijheid. De afgelopen 250 jaar is de roep om vrijheid ook door de conservatieven gebruikt om de belangen van de elite te verdedigen. Volgens hen gaat het bij echte vrijheid niet om de collectieve controle over de overheid, maar om het privé-genot van het leven en goederen. Ons bewust zijn van deze geschiedenis kan ons helpen begrijpen waarom mensen vandaag de dag hetzelfde woord-"vrijheid"-kunnen gebruiken om twee heel verschillende dingen aan te duiden", besluit De Dijn.