De allerrijksten van Nederland bezitten nog meer dan gedacht

Paleis het Loo © iStockphoto.com
Paleis het Loo © iStockphoto.com

Uit nieuw onderzoek van onder andere prof. dr. Bas van Bavel (Economische en Sociale Geschiedenis) en prof. dr. Coen Teulings (hoogleraar Economics, Institutions and Society) blijkt dat de allerrijkste huishoudens in Nederland nog meer vermogen bezitten dan uit eerdere berekeningen bleek.

Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Bas van Bavel. Foto: Ed van Rijswijk

Uit nieuwe cijfers, van een ambtelijke werkgroep van het ministerie van Financiën, blijkt dat de rijkste 1 procent van de huishoudens niet een kwart, maar een derde van al het private vermogen in Nederland bezit. Volgens deskundigen is de grote vermogensongelijkheid een groot maatschappelijk en economisch probleem. De kloof met de onderste helft van de huishoudens is groot. Zij bezitten weinig of geen vermogen, of hebben zelfs schulden. Dat maakt toegang tot bijvoorbeeld de woningmarkt lastig.

Verschillen tussen jongeren en ouderen 

Andere critici menen juist dat de grote vermogensongelijkheid niet verontrustend is, omdat de verschillen goed te verklaren zijn. Uit de cijfers blijkt vooral dat ouderen meer vermogen bezitten dan jongeren, die nog geen tijd hebben gehad iets op te bouwen. Ook hebben ouderen vaak een eigen woning, en die zijn de afgelopen jaren flink meer waard geworden. 

Naast Van Bavel en Teulings werkten econoom Wiemer Salverda (emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam) en masterstudent Simon Toussaint mee aan het onderzoek.