"Corona-uitbraak te lang alleen vanuit medisch perspectief benaderd"

© iStockphoto/Allard1

Prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis van de internationale betrekkingen) was te gast bij De Nieuwe Wereld om te praten over de coronacrisis en ons gevoel van veiligheid.

De Graaf pleit voor een meer expliciete toepassing van de geschiedwetenschap in deze crisistijd. "De afgelopen periode worden er allerlei vergelijkingen met eerdere pandemieën werden gemaakt. Ik vond het opvallend dat er zoveel historische parallellen werden getrokken." 

Toename armoede en ongelijkheid 

Een pandemie is ook altijd een sociale crisis 

De Gaaf: “Het is heel mooi dat geschiedenis een rol speelt in het hart van de samenleving in tijden van crisis, maar dat moet wel op een goede manier gebeuren. Eén van de problemen is dat nu alles om statistiek draait. Een andere toepassing van de geschiedenis had kunnen laten zien dat een pandemie ook altijd een sociale crisis is. En dat er in het ergste geval meer armoede en ongelijkheid ontstaat."