Charlotte Mol in Het Parool: Worden kinderen voldoende gehoord in zaken van familierecht?

Protest van 14-jarige tegen beslissing van de Rechtbank Amsterdam

Charlotte Mol

Wanneer één van de ouders na een echtscheiding wil verhuizen, met medeneming van de minderjarige kinderen, is daarvoor toestemming van de andere ouder nodig. Doorgaans betreft dit een normale familierechtprocedure, schrijft Het Parool in een artikel van 12 mei 2023, maar de krant beschrijft een geval van een vader die de verhuizing via een kortgeding weet te voorkomen. De mening van de veertienjarige dochter, die aangeeft met haar moeder mee te willen, lijkt hierin geen rol te spelen, en zij voelt zich niet serieus genomen door de rechter. “Het is belangrijk dat er in kindvriendelijke taal wordt uitgelegd waarom het besluit is genomen en hoe de mening van het kind daarin is meegenomen”, zegt Charlotte Mol, die verbonden is aan Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF).

Eén van de kernpunten van het Kinderrechtenverdrag is dat kinderen hun mening moeten kunnen geven, zegt Mol. “Maar het leidt tot grote dilemma’s: in hoeverre is de mening van het kind bepalend en hoeveel gewicht wordt eraan gegeven? Daar is geen formule voor.”

Het komt nu regelmatig voor dat een rechterlijke beslissing niet helemaal, of helemaal niet, overeenkomt met wat het kind zelf heeft aangegeven, zegt Mol, en daarom is die (niet wettelijk verplichte) terugkoppeling tussen rechters en kinderen zo belangrijk. “Dit zou moeten worden vastgelegd in ons rechtssysteem.”

Artikel in Het Parool van 12 mei 2023