8 november 2019

Burgercollectieven voor en door ouderen

© iStockphoto.com

Op 1 november verscheen in het online tijdschrift voor ouderen en samenleving Geron een artikel van de hand van  prof. dr. Tine De Moor (Economische en Sociale Geschiedenis). Op allerlei gebieden richten burgers collectieven op om het falen van de staat en de markt te corrigeren. Of de huidige initiatieven veerkrachtige, duurzame instituties zullen blijken, is afhankelijk van een goed historisch begrip van hun werking. Wat is nu de belangrijkste les die we uit de geschiedenis kunnen trekken? 

"Aan elke golf van nieuwe instituties voor collectieve actie gaat telkens een fase van versnelde ontwikkeling van de vrije markt vooraf, waarbij privatisering een belangrijke rol speelt. Dat gebeurde na de eerste ontwikkelingen van de markten tijdens de middeleeuwen; na de sterke golf van liberaal denken en privatisering in de 19de eeuw, en in het laatste deel van de 20ste eeuw na de privatisering van publieke diensten. Je zou kunnen zeggen dat de geïnstitutionaliseerde vormen van collectieve actie fungeren als een correctiemechanisme voor een niet naar behoren functionerende vrije markt", stelt De Moor. 

Toekomstvisie

"Met het oog op de toekomst is het vooral van belang te realiseren dat wederkerigheid aan de basis ligt van samenwerking, omdat het mensen motiveert bij te dragen aan collectief beheerde goederen of diensten", concludeert De Moor. 

Prof. dr. Tine De Moor. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Tine De Moor. Foto: Ed van Rijswijk

Tine De Moor

Tine De Moor is historicus en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.